Oferta usług
stomatologicznych

Chirurgia stomatologiczna

Chirurgia stomatologiczna jest specjalnością medyczną, która ma na celu wspomaganie innych dziedzin stomatologii, np. endodoncji (leczenie kanałowe), periodontologii (leczenie chorób przyzębia) czy protetyki.

Chirurgia stomatologiczna obejmuje zabiegi, które nie wymagają leczenia szpitalnego a mogą być przeprowadzone w komfortowych warunkach naszego gabinetu.

Dla wielu Pacjentów zwykła ekstrakcja zęba jest już powodem do strachu, zatem nie można dziwić się, że skomplikowane nazwy zabiegów chirurgicznych powodują u wielu Pacjentów strach i omijanie gabinetu stomatologicznego oraz odkładanie przeprowadzenia zabiegu na później. Po fakcie okazuje się jednak, że nie taki „diabeł” straszny…

W trosce o Państwa bezpieczeństwo, a także poczucie komfortu wszystkie zabiegi w naszym gabinecie przeprowadzamy przy użyciu nowoczesnych metod znieczulenia miejscowego. Na początku zapoznajemy Państwa ze szczegółowym planem leczenia, przeprowadzamy konieczną diagnostykę radiologiczną (RTG zęba, panoramiczne lub tomografia), a następnie staramy się obszernie wytłumaczyć, na czym polega dany zabieg chirurgiczny, jak wygląda jego przebieg i jakich zaleceń należy przestrzegać zarówno przed, jak i po jego przeprowadzeniu.

W zakres specjalistycznych zabiegów przeprowadzanych przez naszego specjalistę wchodzą m.in.:

  • Usunięcie złamanego lub pozostawionego w kości szczęki lub żuchwy korzenia zęba, który pozostał po wcześniejszej próbie usunięcia go – szczególnie dotyczy to zębów wielokorzeniowych.
  • Ekstrakcja zatrzymanego zęba mądrości – zatrzymana „ósemka” to prawidłowo, pod względem anatomicznym wykształcony ząb, który jednak tkwi w kości szczęki lub żuchwy i z różnych powodów nie jest w stanie w naturalny sposób wydostać się ponad linię dziąseł. Najczęściej dzieje się tak, ponieważ w łuku zębowym nie ma odpowiedniej ilości wolnej przestrzeni na pojawiające się zęby mądrości. Zatrzymane zęby poddaje się ekstrakcji (usunięciu) ponieważ dają one szereg nieprzyjemnych objawów takich jak np. dotkliwy ból, nawracające stany zapalne, szczękościsk, ropnie, torbiele, ale również stłoczenia czy przesunięcia zębów przednich.
  • Resekcja wierzchołka korzenia zęba – zabieg przeprowadzany jest po zakończonym leczeniu kanałowym i polega na odcięciu wierzchołka korzenia wraz z jednoczesnym usunięciem zmian zapalnych, np. dużej ziarniny lub torbieli. Zabieg ten wykonywany jest zazwyczaj w zębach z jednym lub dwoma korzeniami i pozwala na uratowanie zęba przed jego usunięciem. Wskazaniem do przeprowadzenia zabiegu resekcji są zęby, wokół których występuje przewlekły stan zapalny (torbiele, ziarniny lub ropnie okołowierzchołkowe) i nie udaje się go wyleczyć za pomocą prawidłowo przeprowadzonego leczenia kanałowego.
  • Hemisekcja – zabieg polegający na odseparowaniu i usunięciu części korony oraz korzenia zęba, w którego obrębie pojawił się przewlekły stan zapalny wraz z nieodwracalnymi zmianami w otaczającej kości, natomiast druga połowa korony i korzenia zęba jest w pełni zdrowa i pozostawienie jej gwarantuje utrzymanie zdrowych tkanek zęba przez wiele lat.
  • Podniesienie dna zatoki szczękowej – jest to zabieg wykonywany u Pacjentów, u których występują trudne warunki anatomiczne do wszczepienia implantów (zbyt nisko położone dno zatoki szczękowej) – brak jest odpowiedniej ilości kości szczęki do bezpiecznego wprowadzenia odpowiedniej długości implantu. Zabieg ten polega na kontrolowanym wytworzeniu nowej kości poprzez spłycenie zatoki szczękowej. W miejscu, które chcemy zrekonstruować, zostaje umieszczony specjalny materiał (syntetyczny preparat kościozastępczy). Po kilku miesiącach od zabiegu umieszczony materiał dzięki właściwościom regeneracyjnym organizmu zamienia się w pełnowartościową kość wyrostka zębodołowego szczęki o odpowiedniej jakości i grubości aby wprowadzić implant. Jest to więc wstępny, chirurgiczny etap do leczenia implantologicznego.
  • Wyłuszczenie torbieli – czyli innymi słowy usunięcie ograniczonej, konkretnej przestrzeni wypełnionej płynem, która przez pewien czas rośnie, nie dając żadnych objawów, ale jest stanem patologicznym. Z czasem torbiel wokół korzenia zęba zaczyna osłabiać tkankę kostną, co może z czasem spowodować jej zniszczenie.
  • Usunięcie przerostu błony śluzowej – jest to zabieg usunięcia ruchomego, przerośniętego dziąsła w obrębie wyrostków zębodołowych szczęki lub żuchwy. Poprawia on w znacznym stopniu sytuację anatomiczną w jamie ustnej przed rozpoczęciem leczenia protetycznego.
  • Plastyka wędzidełka wargi górnej lub dolnej– jest to zabieg mikrochirurgiczny i polega na podcięciu lub korekcie kształtu za krótkiej lub przerośniętej części tkanki łącznej, przyłączonej do dziąsła oraz tylnej części górnej wargi. Wady anatomiczne wędzidełek podwargowych takie jak przerost czy nieprawidłowy przyczep mogą doprowadzić do powstania szpary pomiędzy zębami siecznymi górnymi (pomiędzy jedynkami) nazywanej diastemą lub do rozwoju stanów zapalnych (gromadzenie się resztek pokarmu) oraz do cofania się dziąseł, a w konsekwencji do odsłaniania szyjek i korzeni koron zębów, co może rzutować na prawidłowy zgryz pacjenta. Istnieje jeszcze jedno – logopedyczne – wskazanie do zabiegu. Przy niektórych wadach wymowy (np. utrudniona wymowa głosek przedniojęzykowych), których nie udało się wyeliminować za pomocą terapii u logopedy zabieg chirugiczny jest skutecznym i bardzo korzystnym rozwiązaniem.